Om företaget

Skånes Mitt Hälsa: ett friskvårdsföretag som startade 2012 och är beläget i natursköna Höör, Skånes mittpunkt. soluppgångDet tidiga 1900-talets intresse för frisksport och hälsosamma miljöer fick stort genomslag i kommunen. Fortfarande idag erbjuder Höör en miljö som inspirerar till friskvård och rekreation. Skånes Mitt Hälsa är ett ambulerande företag, vilket innebär att har inte du möjlighet att komma till oss, kommer vi gärna till dig.

Utmärkande för Skånes Mitt Hälsa: att det finns  bred kompetens inom området psykisk ohälsa och en helhetssyn hos kunden. Kunskap om basal friskvård med inriktning på kost, sömn och fysisk aktivitet. Vi erbjuder;

 • Hälsoprofilbedömning med åtgärdsprogram
 • Kostrådgivning
 • Träningsrådgivning
 • Avslappningsmassage
 • Samtalsbehandling vid bla stress,oro,nedstämdhet och sömnproblem
 • Föreläsningar på arbetsplatser och skolor
 • Hälsokontroller för företag

Vår målsättning: att verka för en ökad hälsomedvetenhet hos individer, grupper och organisationer genom ett hälsopedagogiskt perspektiv som utgår från ett humanistiskt synsätt. Vi menar att;

 • alla människor har ett lika värde
 • människan har rätt att välja
 • människan har rätt att påverka sin livssituation
 • varje människa är unik
 • varje människa kan utvecklas

Att alla människor har lika värde betyder att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma rätt att få dem respekterade. Människovärdet är knutet till vad människan är, inte till det hon gör eller äger.

Syfte: att skapa intresse kring den egna hälsan samt öka förståelsen och delaktigheten i att  påverka sig själv till livsstilsförändring genom aktivt val och engagemang

Vi vänder oss till dig som privatperson, men också till grupper och företag. Har ni inte möjlighet att komma till oss, kommer vi gärna till er.

Varmt välkommen till Skånes Mitt Hälsa – din nyckel till förändring

 

pr penna