Hälsoprofil

6391676_web

Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning, HPB, är den ledande metoden för att motivera till en bättre livsstil.HPB är ingen vanlig medicinsk hälsoundersökning. HPB får dig att bli medveten om sambandet mellan hälsovanor, hälsoupplevelser och mätvärdenI samtalet får du möjlighet att förstå:

  • vilka faktorer som påverkar din hälsa och på så vis kunna förbättra den
  • vikten av ta eget ansvar för att lyckas med en bestående livsstilförändring

Läs mer på www.hpinordic.se

SÅ HÄR GÅR DET TILLDu får i förväg i lugn och ro besvara ett frågeformulär som rör dina hälsovanor och hälsoupplevelser.  Du tar sen med dig ditt ifyllda frågeformulär till Hälsoprofilbedömningen.På plats går Hälsoprofilbedömaren igenom frågeformuläret tillsammans med dig. Hälsoprofilbedömaren mäter ditt blodtryck och skelett samt beräknar fettfri kroppsvikt och övre- samt nedre viktgräns. Därefter genomför du ett lättare cykeltest i ca sex minuter för att beräkna ditt konditionsvärde. Belastningen på cykeln väljs utifrån dina förutsättningar.I ett avslutande samtal tolkar Hälsoprofilbedömaren och du sedan gemensamt värdena i din Hälsoprofil, där du själv lyfter upp eventuella förändringar som du vill genomföra i din livsstil.En Hälsoprofilbedömning tar 60-90 minuter att genomföra.Enstaka HPB eller HPB för en hel grupp eller helt företag kan köpas.pr penna

HPB genomförs med fördel hos beställaren.