Kost

9749430_web

Kostrådgivning

Att vi människor inte kan leva utan mat råder det inget tvivel om. Men frågan är om det finns ett sätt att äta som är överlägset alla andra. Vad som anses rätt, förändras kontinuerligt, dels på grund av nya forskningsrön men också på grund av aktuella mattrender, dietböcker av olika slag och diverse skrämselreportage i dags- och veckopress. Tyvärr kolliderar åsikterna ganska ofta, inte minst mellan den klassiska näringsforskningen och olika alternativa synsätt.Grundläggande kunskap om kroppens funktioner, behovet av energi och näring och näringsinnehållet i olika livsmedel är en förutsättning för att kunna bedöma värdet av och sanningshalten i den information som sprids.

Väldigt få av oss har en aning om hur mycket energi vi stoppar i oss eller gör av med. Trots detta håller sig kroppsvikten, åtminstone för en del, ganska konstant genom åren. Utan att vi är medvetna om det anpassas ”inkomsterna” till ”utgifterna” och kroppen håller sig i energibalans. Om energiintaget däremot är högre än energiutgifterna ökar vikten och om det är lägre minskar den.Forskning tyder på att en stor del av våra allvarligaste folksjukdomar beror på livsstil och matvanor. Två tredjedelar av hjärt-och kärlsjukdomarna och en tredjedel av cancerfallen i Sverige sätts i samband med matvanorna.Vi lever också idag ett allt mer stillasittande liv än man gjorde för några generationer sedan. Över 80% av svenska folket har nuförtiden ett arbete som kräver förhållandevis mindre energi. Därför är det av största vikt att anpassa våra kostvanor till de ändrade levnadsvanorna, vilket innebär att vi bör äta en mer energi- och näringsbalanserad kost, samtidigt som vi dagligen behöver utöva någon form av fysisk aktivitet.Skånes Mitt Hälsa erbjuder kostrådgivning och hälsotips.blåbär

 

 

 

Var ska du börja?

Om du vill ha till en förändring i ditt kostintag så kan du alltid börja i mindre skala och successivt känna/testa dig fram. Gör en analys av ditt kostbeteende och uppmuntra dig själv till en kommande förändring.

  • När äter du, hur ofta äter du, vilken kost äter du, hur mycket äter du?
  • När mår du bra efter en måltid, när blir du trätt, när känner du att det är dags för ett nytt energiintag?
  • Vad kan du förändra efter dina egna erfarenheter på hur din kropp reagerar?
  • Gör de förändringar som känns naturliga, små som stora, men gör dem på dina egna villkor.

 

Livsmedelsverket har satt ihop några råd som hjälper dig att leva hälsosamt:

  • Ät mycket frukt och grönt, gärna 500 gram om dagen. Det motsvarar till exempel tre frukter och två rejäla portioner grönsaker.
    Välj i första hand fullkorn när du äter bröd, flingor, gryn, pasta och ris.
  • Välj gärna nyckelhålsmärkta livsmedel.
  • Ät fisk ofta, gärna två-tre gånger i veckan.
  • Använd gärna flytande margarin eller olja i matlagningen.

För de flesta handlar det inte om att äta mindre mat utan att välja bra mat. Det är också viktigt att röra på sig varje dag. Det behöver inte innebära ett träningspass om dagen, utan att man får vardagsmotion.

 

Kostrådgivning

Vid kostrådgivning går vi igenom din kost och dina vanor, hittar din målbild och lägger upp en plan för hur du ska nå dina mål. Om det finns behov får du även skriva matdagbok som vi sen tillsammans går igenom.  Många gånger kan små justeringar räcka för att ge stora resultat.

 Vid första besöket pratar vi om din målsättning med besöket, din livssituation,  motionsvanor, arbete, stress, mediciner, symtom, sjukdomar samt upplevd hälsa

nötter