KBT

 10684510_web

Kognitiv beteendeterapi

Att må bra i själen är grunden för att vardagen ska fungera, för att livskvaliteten ska vara bra och för att det ska finnas en balans i livet. En positiv självbild och ett gott självförtroende bidrar till vår utveckling. Den psykiska ohälsan i samhället ökar oroväckande. Problemen som ökar är framför allt sömnstörningar, depressioner, ångest och oro.

Skånes Mitt Hälsa erbjuder behandling på individnivå, utifrån ett KBT-perspektiv. Behandlingstiden beror på vilka problem du har och vilka mål du vill uppnå.

Hur långa är behandlingarna?IMG_1031 (2)

Vanligtvis mellan fem och tjugo gånger. Ofta ses man 45 minuter en gång i veckan, men vid allvarliga problem kan det inledningsvis bli två till tre gånger i veckan. Efter en behandling kan man ha en eller flera uppföljningsträffar med några månaders mellanrum.

 Kbt, kognitiv beteendeterapi, utgår från att mänskliga problem, har sitt ursprung i hur individen ser på sig själv och sin omgivning, så kallat kognitivt perspektiv, samt hur individen reagerar på miljön, så kallat beteendeperspektiv. Det antas att människans tankar, känslor och beteenden ömsesidigt styr och påverkar varandra. Till exempel kan negativa tankar som, “jag är värdelös”, bidra till nedstämdhet, ledsamhet och beteenden som att dra sig undan och bli passiv. Kbt inriktas på att förändra de tankemönster och beteenden som håller kvar och förvärrar problemen.