Priser

Hälsoprofilbedömning

HPI Hälsoenkät                                                                       400 kronor/deltagare

HPB nr 1                                                                                 1800 kronor/deltagare

Sammanställning på gruppnivå                                              2500 kronor

(med analys och presentation av

resultatet plus ev förslag till åtgärder)

HPB nr 2                                                                                 1500 kronor/deltagare

(uppföljning efter ca 6-12 månader)

Åtgärdsprogram                                                                      Efter överenskommelse

Övriga tjänster

Konsultationssamtal                                                                Kostnadsfritt

Samtalsbehandling                                                                 900 kronor/tillfälle eller timme

Kostrådgivning                                                                        750 kronor/tillfälle eller timme

Träningsrådgivning                                                                 750 kronor/tillfälle eller timme

Kostprogram/träningsprogram                                               Efter överenskommelse

Avslappningsmassage                                                            450 kronor/45 minuter

Föreläsning/handledning                                                        Efter överenskommelse

Klientarbete/grupper                                                              1200 kronor/tillfälle eller timme 

Samtliga priser är inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag

log